LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Công ty cổ phần cơ khí Santech Việt Nam

Liên hệĐịa chỉ: Phương Chử Đông, Trường Thành, An Lão, Hải Phòng

Liên hệNhà máy: Phương Chử Đông, Trường Thành, An Lão, Hải Phòng

HotlineHotline: 0988311111

EmailEmail: dan.santech90@gmail.com

HomepageWebsite: https://cokhihaiphong.com/ , https://cokhisantech.com/